loe data png.png

Datu analītika

Valsts#196 ir par cilvēkiem, to identitāti un datiem. Tikai cilvēks var būt par pamatu izaugsmei un augstākiem sasniegumiem. Kustības mērķis ir palīdzēt ikvienam cilvēkam pilnveidot savu digitālo identitāti un atrast tās vērtību savā un novada labklājībā. Esam radījuši platformu, kurā apvienoties līdzīgi domājošiem, lai ne tikai mācītos no otra, bet lai radītu reāli pielietojamus instrumentus un zināšanas.

Datu analītika

pašvaldībā

Aicinām pašvaldības pieteikties 1 dienas bezmaksas apmācībai, kuras ietvaros  dalībnieki iegūs zināšanas par datu analītikas pamatprincipiem, iespējām un to nozīmi pašvaldības attīstībā.

Datu analītikas pilotprojekts

Šā gada sākumā, kustības „Valsts#196” ietvaros, Cēsu novada pašvaldība, datu tehnoloģijas uzņēmums SQUALIO un RTU uzsāka datu analītikas kursa apmācību. Bezmaksas datu analītikas mācībām Cēsīs, kurās pretendentiem bez iepriekšējām zināšanām bija iespējams iegūt datu analītiķa diplomu, pieteicās 135 pretendenti.

Datu analītika uzņēmumiem

Bezmaksas apmācības uzņēmumu darbiniekiem, kuru ietvaros dalībnieki iegūs zināšanas par datu analītikas pamatprincipiem, iespējām un to nozīmi uzņēmuma attīstībā.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon