Krāšņajā Kurzemes galvaspilsētā Kuldīgā novērtē datu analītikas nozīmi, tāpēc pašvaldības darbinieki apguva datu analītiku, kā arī praktiskajā seminārā tika arī runāts par atvērto datu nozīmību, to lietderīgu izmantošanu un datu drošību. Tāpat pašvaldības darbinieki padziļināti apguva Microsoft Excel un Microsoft Power Bi sniegtās iespējas. Pašvaldības darbinieki tika mudināti domāt, kā lietderīgi izmantot dažāda veida datus svarīgu lēmumu pieņemšanā un argumentēšanā.

Tostarp, tika apzināta arī privātpersonu datu aizsardzības regula un kopā ar pašvaldības speciālistiem veikta nodaļu darba izvērtējums ar sensitīviem datiem.

Pēc semināra virkne Kuldīgas novada pašvaldības darbinieki atzina, ka turpmāk datu apstrādē saskatīs lielāku perspektīvu, rūpēsies par datu drošību, kā arī aktīvāk izmantos Microsoft Excel un Microsoft Power BI sniegtās iespējas, lai datus kvalitatīvi apstrādātu un spētu saprotami tos vizualizēt.

Datu analītika

Kuldīgas novada pašvaldībā

Valsts #196 ir platforma, kurā pievienoties ir aicināts ikviens, kurš vēlas pilnveidot savu digitālo identitāti un kļūt konkurētspējīgāks. Mēs nodrošinām instrumentus, zināšanas un līdzīgi domājošos, lai pārmaiņas varētu notikt jau tagad! 

© 2020valsts #196 

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon