Manifests

Datos balstīta sabiedrība – valsts #196

Cilvēka identitātes evolūcija, iespējams, ir bijusi visstraujākais attīstības process pasaulē. Teritoriālā nepieciešamība saskaitīt iedzīvotājus un noteikt, kā iedzīvotājiem būtu pildāmi sabiedriski nozīmīgi pienākumi, lai varētu piederēt noteiktai sabiedrības grupai, ir katras valsts un pašvaldības uzturēts obligātais identitātes minimums. Taču paralēli šai obligātajai piederībai ir attīstījušās neskaitāmas indivīdu brīvi izvēlētas piederības un atpazīstamības formas. Līdzsvars starp obligāto un brīvprātīgo identitāti un piederību kļūst arvien nozīmīgāks.

 

Kustība “Datos balstīta sabiedrība – valsts #196”  ir izveidota jaunās – digitalizētās personu identitātes pilnvērtīgai apzināšanai, izpētei un attīstībai personas, sabiedrības un valsts kopumā labumam. 

 

Šīs kustības mērķi

Izmantojot sabiedrības gadu laikā izstrādātās vērtības un zināšanas un apvienojot tās ar jauno sabiedrības dzīves redzējumu un paradumu kopumu, esam apņēmušies:

 1. izstrādāt datos balstītas sabiedrības attīstības vīziju un stratēģiju ģeogrāfiski un etniski neierobežotā vidē, izstrādāt stratēģiju un vadlīnijas datos balstītas sabiedrības izpratnes attīstībai un praktiskās pielietojamības realizācijai valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības struktūru līmenī;

 2. izstrādāt stratēģiju uzņēmumu, publiskā sektora un iedzīvotāju efektīvai digitālai transformācijai un veicināt pilsētu un pašvaldību iesaisti datos balstītas ekosistēmas izveidē un datu kompetences centru uzturēšanā;

 3. celt sabiedrības un ikviena indivīda konkurētspēju digitālā pasaulē, izveidot sabiedrības digitālo prasmju celšanas izglītības un prasmju attīstības programmu – seminārus, praktisko prasmju veicināšanas pasākumus, organizēt publiskas diskusijas un konferences;

 4. celt izpratni par datiem kā uzņēmējdarbības infrastruktūras vērtību, izstrādāt labās prakses vadlīnijas datu izmantošanā uzņēmējdarbībā, veicināt jaunu uzņēmējdarbības virzienu attīstību, izveidot un nodrošināt mentoringa un prasmju attīstības darba grupas;

 5. veicināt datu izmantošanas, apstrādes, izpētes un inovāciju centru, atbilstošas ekosistēmas izveidi reģionos un pilsētās;

 6. veicināt zinātnisko, tehnisko un izstrādes projektu attīstību digitālajā un datu jomā;

 7. izstrādāt finansējuma piesaistes stratēģiju sabiedrības digitālai attīstībai un veicināt tās realizāciju.

 

Mēs kā valsts #196 dalībnieki vēlamies paši izaicināt sevi, iespējams, izkāpt no komforta zonas, lai atklātu jaunās, datos balstītās sabiedrības domas, vērtības, motivāciju un nepieciešamības. Jauns sabiedrības modelis sniegtu Latvijai kā nelielai ekonomikai pasaules plašuma horizontus, gūstot lielāku vērtību no pasaules datu un tehnoloģiju tendencēm.

 

Darbības virziens

Pasaule bez robežām, pilna iespēju neatkarīgi no tā, vai Latvijas iedzīvotāji, atrodoties Latvijā, strādā citas valsts tirgū, vai tieši pretēji – no ārvalstīm iegulda Latvijas ekonomikā. Lietojot ierīces un digitālos risinājumus (internets, viedtālruņi, kredītkaršu norēķini utml.) katru dienu, mēs esam kāda algoritma dalībnieks un lietotājs.

Tāpēc mēs, valsts #196 dalībnieki, sāksim ar šādām sabiedrībai svarīgām jomām:

 1. Kultūra – digitālā transformācija rada iedzīvotājiem nenoteiktības izjūtu, tāpēc ir svarīgi, lai visi digitālās vides dalībnieki iesaistītos nepārtrauktā dialogā un mijiedarbotos gan sociālā, gan publiskās pārvaldes līmenī. Uzņēmējiem, publiskā sektora pārstāvjiem un akadēmiķiem ir jānosaka digitalizācijas iespējas un potenciāls turpmākajos gados. Atvērtība pārmaiņām ir kritiski nozīmīga un sabiedrībai jābūt drosmīgai, lai uzņemtos riskus un spētu eksperimentēt. Tā kā neveiksmes un kļūdas ir daļa no izaugsmes ceļa, tās ir nevis nosodāmas, bet sociāli pieņemamas.

 2. Izglītība – izglītības sistēma, kādu mēs to pazīstam paaudzēm ilgi, iespējams, šodien vairs neder mūsdienu sabiedrībai. STEM profesijas (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) dod nozīmīgu ieguldījumu digitālajā ekonomikā, un apmācība STEM priekšmetos jāpadara arvien pievilcīgāka, lai piesaistītu vairāk jauno interesentu.  Nozīmīgs faktors panākumu gūšanai ir nepārtraukta profesionālā attīstība, tādēļ ir svarīga jebkura cilvēka iesaistīšana mūžizglītības procesā, lai uzlabotu vispārējo digitālo kompetenci un konkurētspēju.

 3. Uzņēmējdarbība – digitālie uzņēmējdarbības modeļi pēc būtības ir starptautiski; uz vienu valsti vērstai biznesa stratēģijai ir mazas izredzes gūt panākumus. Uzņēmumiem ir būtiski apzināties, kā to uzņēmējdarbības modeļi darbojas digitālajā vidē un kā tie spēj pielāgojies jaunajiem apstākļiem;

 

un turpināsim ar citu nozīmīgu jomu modernizāciju un pilnveidošanu.

 

Katrs valsts #196 dalībnieks ir pārmaiņu tiešais pārstāvis, tāpēc ar šo apliecinām, ka esam gatavi apvienot zināšanas, spējas, viedokļus un ieguldījumu jaunās sabiedrības pamatu un darbības modeļu izveidē. Katras sabiedrības resursu efektīva izmantošana ir atslēga ilgtspējīgai un laikmetīgai attīstībai.

 

Nodrošināsim sabiedrībai pieejamību valsts #196 kustības paveiktā apkopojumiem. 

Dibinātāji

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon