Pētījumi 

Sadarbībā ar vietējiem un starptautiskiem pētniekiem un sociologiem, veicam pētījumus par digitālo prasmju un identitātes lomu sabiedrības un novadu izaugsmē, pieaugušo izglītības pienesumu ekonomikai un dzīves labklājībai, kā arī instrumentiem, kas nepieciešami, lai veicinātu digitālās identitātes plašāku pielietojumu vietējā un pasaules ekonomikā. 

Pieaugušo mūžizglītība Cēsīs

Cik daudz un kā cēsnieki apgūst jauno un kā veicināt pieaugušo izglītību mūža garumā?

Pētījuma laiks: 28.01.2019 - 06.12.2019

Mēs ticam, ka pieaugušo izglītība mūža garumā un uzdrīkstēšanās ir pamats cilvēka, uzņēmējdarbības un sabiedrības konkurētspējā un izaugsmē. Tāpēc šajā pētījumā uz Cēsu novada iedzīvotājiem kā mērķa grupu, veicam pētījumu ar mērķi iegūt atziņas un izprast:

  • Kā pieaugušo izglītība mūža garumā vairo cilvēku iespējas un konkurētspēju pasaules datu un tehnoloģiju pasaulē.

  • Kas un kā veicina sabiedrības iesaisti pieaugušo izglītībā dažādās sociālās grupās un profesijās.

Pētījuma ietvaros tiks veikts kvantitatīvais pētījums, lai saprastu, kādi šobrīd ir cēsinieku paradumi, kanāli un motivācija iegūt neformālo izglītību. Savukārt, kvalitatīvajā pētījumā detalizētāk analizēsim 15 Cēsu iedzīvotājus - dažādu profesiju un sociālo grupu pārstāvjus, lai izmērītu izglītības ietekmi uz dzīves pārmaiņām un labklājību. 

Pētniece: Iveta Reinholde

Vēlies piedalīties kādā no pētījumiem ar savu viedokli vai stāstu? 

Piesakies un mēs ar Tevi sazināsimies!

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon