Search
  • Administrators

Valstij ir nepieciešami digitāli kompetenti iedzīvotāji

Digitālās prasmes augstā līmenī šobrīd tiek pieprasītas visās nozarēs, līdz ar to efektīvāka to izmantošana un izpratne palīdz daudz ātrāk paveikt ikdienā nepieciešamos uzdevumus.

Minētās digitālās prasmes var iedalīt vairākās savstarpēji saistītās jomās:

1. Digitālā identitāte: prasme veidot un pārvaldīt savu tiešsaistes identitāti un reputāciju.

2. Digitālā lietošana: prasme izmantot digitālās ierīces un medijus, ievērojot veselīgu līdzsvaru starp reālo dzīvi un aktivitātēm tiešsaistē.

3. Digitālā drošība: prasme pārvaldīt riskus tiešsaistē, spēja noteikt un pārvaldīt problemātiska rakstura saturu.

4. Digitālā aizsardzība: prasme atklāt kiberdraudus, saprast labās prakses piemērus un datu aizsardzībai izmantot piemērotus aizsardzības rīkus.

5. Digitālā emocionālā inteliģence: prasme būt iejūtīgam un veidot labas attiecības ar citiem tiešsaistē.

6. Digitālā komunikācija: prasme komunicēt un sadarboties ar citiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas un medijus.

7. Digitālā pratība: prasme atrast, izvērtēt, izmantot informāciju, dalīties ar to, radīt jaunu saturu.

8. Digitālās tiesības: prasme saprast un aizstāvēt savas tiesības, tostarp tiesības uz privāto dzīvi, intelektuālo īpašumu, vārda brīvību un aizsardzību pret naida paušanu.


Tomēr ir būtiski atcerēties, ka prasmju pamatā ir svarīgas cilvēciskas vērtības: cieņa, iecietība un piesardzība.


44 views0 comments
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon