Search
  • Artūrs Zālītis

Eiropas Digtālās inovācijas centra izveide Latvijā

Eiropas Digitālās inovācijas centra izveides Latvijā mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā. Tādējādi saskaņā ar Eiropas Komisijas programmu “Digital Europe” stiprināt uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem. Digitālās inovācijas centros un to izveidotajā tīklā, kas aptvers visu Eiropas Savienību, valsts pārvaldes iestādes un privātie uzņēmumi varēs apmainīties ar informāciju, saņemt atbalstu, kā arī izmēģināt un pārbaudīt digitālās inovācijas.“Šis ir unikāls notikums, kad dažādu Latvijas vadošo tautsaimniecības nozaru un akadēmiskās vides lielākās pārstāvniecības sanākušas kopā, lai kaut ko radītu,” uzsver Gatis Ošs, Latvijas IT klastera valdes priekšsēdētājs, norādot, : “Latvija ir unikāla ar to, ka jau šobrīd valstī visiem ir pieejama pilnvērtīga infrastruktūra taču valda plaisa starp ļoti augstu tehnoloģiju pieejamību, bet relatīvi vāju spēju šīs priekšrocības izmantot. Galvenie izaicinājumi nākamajiem septiņiem gadiem, balstoties uz Eiropas Komisijas iniciatīvu pasaules līmenī un vietējā tirgū, ir uzņēmējdarbības digitalizācija un arvien lielāka moderno tehnoloģiju ietekme mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmei un konkurētspējas stiprināšanai.”


Saprašanās memoranda iniciators ir Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, kurš šajā kopīgai iniciatīvai apvieno vadošos nozares partnerus, proti, gan Latvijas vadošo tautsaimniecības industriju asociācijas, gan universitātes un zinātnes centrus.


Digitālās inovācijas centra apvienības memorandu parakstīja Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Elektronikas un datorikas datorzinātņu institūts, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Kokrūpniecības federācija, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Pārtikas uzņēmumu federācija, Rīgas Biznesa skolas padomnieku konvents, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.


Memoranda parakstīšana apliecina iesaistīto pušu vienošanos un pārliecību, ka Latvijā ir nepieciešams izveidot augsta līmeņa digitālās ekselences centru, kura piedāvāto pakalpojumu klāsts veicinās uzņēmējdarbības produktivitāti un konkurētspēju Latvijā. Būtiski identificēt digitalizācijas attīstības tendences ražojošajās nozarēs, kā arī veicināt Latvijas ražojošo nozaru uzņēmumu kopsadarbību ar nacionālā mēroga un Eiropas līderiem digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešanā.


Apvienība veicinās arī ciešāku sadarbību starp zinātnes pētniecības institūcijām (universitātēm, zinātniskajiem centriem) un industriju, tādējādi nodrošinot pētniecības un attīstības projektu pilnveidi, radot inovāciju ekosistēmu un attīstot starpdisciplināru pieeju augstākajai izglītībai datorzinātnē, stiprinot Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, starptautisko atpazīstamību un datorzinātnes ilgtspējību atbilstoši darba tirgus prasībām. Iesaistītās puses apņemas kopīgi uzsākt izstrādāt pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIH) izveidei Latvijā, definējot tautsaimniecības digitālās transformācijas vīziju, misiju un mērķus, kas paredz balstīties uz Latvijas uzņēmumu digitālās attīstības briedumu, tendencēm un vajadzībām.


Plašāka informācija pieejama www.itbaltic.com

26 views

Valsts #196 ir platforma, kurā pievienoties ir aicināts ikviens, kurš vēlas pilnveidot savu digitālo identitāti un kļūt konkurētspējīgāks. Mēs nodrošinām instrumentus, zināšanas un līdzīgi domājošos, lai pārmaiņas varētu notikt jau tagad! 

© 2020valsts #196 

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon