Search
  • Administrators

Pirmais Cēsu biznesa Meet-up jeb uzņēmēju tikšanās

Updated: Nov 15, 2019

Cēsu Izstāžu namā, 11. jūlija ceturtdienas pēcpusdienā notika pirmais Cēsu biznesa Meet-up, ko organizēja Cēsu novada pašvaldība ar Koprades māju "SKOLA6", Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Valmieras biznesa inkubatora pārstāvniecību Cēsīs un kustību “Valsts #196”.Cēsu biznesa Meet-up jeb uzņēmēju tikšanos pulcēja pussimtu interesentu – gan jau pieredzējušu, gan tādu, kuri sper pirmos soļus biznesā. Pasākuma dalībnieku tīklošanās programma tika izveidota lietderīga. Tajā piedalījās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, stāstot par svarīgākajām aktualitātēm novadā, Valmieras biznesa inkubatora pārstāve Linda Šteinberga informēja par uzņēmējiem sniegto atbalstu, norādot, ka no 36 uzņēmumiem, kas darbojas inkubatorā (desmit no tiem dibinājuši cēsnieki), Dita Trapenciere Koprades mājas “SKOLA6” vadītāja informēja par grantu konkursu “Dari Cēsīm”, kurā arī tagad var piedalīties visi uzņēmēji (arī vecāki par 3 gadiem), Aigars Valdmanis no kustības “Valsts #196” stāstīja par datu iespējām uzņēmumu efektivitātes celšanai, atzīstot, ka svarīgi atklāt tehnoloģiju pievienoto vērtību. Viņš stāstīja, kā prasmīgāk izmantot pieejamos datus, lai sasniegtu mērķi: “Dati ir visur, tā ir ikviena informācija, kas mūsu rīcībā, tikai ir jautājums – ko ar tiem darām, kā izmantojam, lai iegūtu iespējami lielāku labumu” un “Kāpēc uzņēmumiem ir vērtīgi sadarboties?” par to vēstīja Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja Natālija Juškova.


Pēc pasākuma teorētiskās daļas sekoja praktiskā nodarbība, kurā katram no klātesošajiem bija iespēja iepazīstināt ar sevi, savu biznesu, kopīgi pārrunāt problēmas - gan savstarpēji komunicējot, dibinot kontaktus un potenciālo sadarbību, gan pieredzes apmaiņai lielākās vai mazākās grupās.

Lai noskaidrot, kā uzlabot uzņēmēju un pašvaldības sadarbību, tika izveidota Cēsu novada uzņēmēju aptauja. Uz vienu no jautājumiem “Kāpēc uzņēmējiem ir jātīklojas?”, uzņēmēji atbildēja: “Sadarbība, pieredzes apmaiņa, kontakti, izaugsme, klienti, informācija, idejas, kopā būšana, finansiālais ieguvums un reklāma.”


Aptaujā piedalījās 30 uzņēmumi un tie atzinīgi novērtēja tikšanos, norādot, ka šādi pasākumi jārīko arī turpmāk, turklāt mēs – organizatori, noskaidrojām uzņēmēju vēlmes, kā viņi redz sadarbību ar pašvaldību, ko tā var palīdzēt. Tagad zināsim, ko piedāvāt nākamajās tikšanās reizēs!

50 views0 comments
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon