Search
  • Guna Kaņepe

Praktiskā darbnīca biznesa piemēram

Visapkārt runā, ka personālvadības procesus ir nepieciešams automatizēt un papīra plūsmu – digitalizēt, lai personāla speciālisti savā ikdienas darbā var darīt svarīgākas lietas, bet kā?! Ar ko sākt personālvadības procesu automatizāciju? Cik tas viss maksās? Un vispār, kā lai pārliecina bosu, finanšu direktoru un vēl IT nodaļu?


Pirmo reizi Cēsīs runājām par personālvadības procesu digitalizāciju. Viens no mūsu sadarbības partneriem - informācijas tehnoloģiju uzņēmums “Squalio”, organizēja praktisko darbnīcu “Ceļā uz procesu automatizāciju” Vidzemes reģiona uzņēmumu personāldaļas, departamenta un komandas vadītājiem. Personālvadības praktisko darbnīcu vadīja "Squalio" HR produktu attīstības vadītājas - Liesma Rijniece un Kristīne Dudko.


Šajā darbnīcā izzinājām HR Core procesus jeb personāla datu pārvaldību:

- kas ir nepieciešams, lai personāla speciālisti savā ikdienas darbā var darīt svarīgākas lietas par personālvadības lietvedību?

- ar ko sākt personālvadības procesu pārmaiņas?

- kā definēt savu problēmu, kuru var risināt ar automatizāciju?

- kā uzstādīt mērķus, kas dos pievienoto vērtību biznesam?

- kas ir sabiedrotie, kas mums kā HRam var palīdzēt?

- kā nokļūt pie finansiālo ieguvumu/izdevumu aprēķināšanas?

- kā izskatās projekta ieviešanas plāns (9 soļi)?

- cik maksā dažādu veidu presonālvadības sistēmas?


Kopīgiem spēkiem - ar spēļošanas palīdzību un komandas darbu, izveidojām biznesa piemēru, ar kuru var doties pie uzņēmuma vai iestādes vadītājiem, lai pārliecinātu par automatizācijas nepieciešamību un iespēju to izdarīt bez lielām galvassāpēm.

Lielākie ieguvumi, ko mūsu auditorija sasniedza, apmeklējot personāla datu pārvaldības automatizācijas praktiskās darbnīcas:

1) pašreizējās situācijas reālā apzināšanās:

- dokumentu vadības procesi notiek papīrā un dažādu dokumentu apstiprināšana un saskaņošana prasa daudz laika;

- procesus, kurus šobrīd veic manuāli, piemēram, darbinieku atlase, grafiku sastādīšana, jauno darbinieku ievadīšana darbā, prombūtņu pieteikšana, var veikt sistēmā automātiski, tādejādi patērējot maz laka šīm lietām un veltot laiku stratēģiskajam darbam.

2) iespējamo programmatūru iespēju un izmaksu izpratne;

3) ROI (return on investment) izrēķināšana īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem;

4) citu cilvēku un uzņēmumu pieredze personālvadības automatizācijas jautājumos;

5) iedvesma un pārliecība par jaunām rīcībām.


Aizejot no darbnīcas, apmeklētājiem kļuva skaidrs:

- Kāds ir process?

- Cik laika tas aizņem?

- Ko automatizācija risinātu viņa uzņēmumā?

- Kādus mērķus var sasniegt automatizējot procesus?

- "Squalio" ir tie, kas var palīdzēt un no kuriem var iegādāties šo rīku.

Piesakies uz nākamajām personāla datu pārvaldības praktiskajām darbnīcām un esi soli priekšā nozares kolēģiem!

93 views0 comments
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon