Privātuma politika

Iniciatīvas "Valsts#196" interneta vietni www.valsts196.lv pārvalda datu tehnoloģiju uzņēmums  Squalio.

Squalio  (SIA DPA, reģ.Nr. 40003351675, adrese: Kr. Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV - 1010, Latvija, tālrunis: +37167509900, e-pasts: squalio@squalio.com) apzinās Jūsu privātuma un personas datu aizsardzības nepieciešamību un tāpēc ir izstrādājis šo privātuma politiku, kas izskaidro kāpēc un kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī Jūsu tiesības attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.  

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

Šī privātuma politika pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula).  

KĀPĒC MĒS APKOPOJAM, GLABĀJAM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS? 

Jūsu dati tiek apkopoti, lai: 

 • ļautu SQUALIO atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju; 

 • sagatavotu anonīmu statistiku par interneta vietnes lietošanu; 

 • sniegtu pakalpojumus; 

 • atjauninātu pakalpojumus, kuru saņemšanai Jūs esat pieteicies; 

 • nodrošinātu klientu atbalstu (mēs varam arī apkopot Jūsu papildu informāciju, lai pētītu un sniegtu atbildes uz Jūsu ar atbalstu saistītiem jautājumiem); 

 • analizētu mūsu klientus, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām. 

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulā noteiktajiem principiem. 

SQUALIO grupas uzņēmumos to darbinieki un darbuzņēmēji datus lieto tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. SQUALIO grupas uzņēmumi iekļauj, bet neaprobežojas ar sabiedrību sarakstu, kas ir pieejams interneta vietnē  https://squalio.com/lv/kontakti/. Sabiedrību saraksts var mainīties, tāpēc lūdzam sekot līdzi informācijai SQUALIO grupas norādītajā saitē. 

KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU DATU APSTRĀDI? 

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi ir SIA DPA, reģ.Nr. 40003351675, adrese: Kr. Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV - 1010, Latvija, tālrunis: +37167509900, e-pasts: squalio@squalio.com (turpmāk tekstā - Pārzinis). Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz  dpo@squalio.com

SQUALIO grupas darbiniekiem, kuriem ir pieeja personas datiem, ir pienākums apstrādāt šos datus saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem, tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti (piemēram, iegūtos personas datus izmantot tikai tādiem mērķiem, kas ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu klientam, ja šāds pakalpojums ir pieprasīts). 

Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti SQUALIO darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgajās sistēmās. 

Datu apstrādātājs, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi: 

 • preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas nolūkā – attiecīgais SQUALIO grupas uzņēmums, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus; 

 • mārketinga nolūkā – uzticamie uzņēmumi, kas nodrošina mārketinga instrumentus un ar kuriem mums ir noslēgti līgumi. 

KĀDUS DATUS MĒS APKOPOJAM? 

 • Vēlos sākt lietot “pieteikties demo versijai’  – uzņēmuma nosaukums, e-pasts, uzņēmuma pārstāvja vārds, uzvārds, tālruņa numurs. 

 • Pieraksties mūsu ikmēneša jaunumiem – e-pasts.  

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS? 

Mēs glabāsim personas datus, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai: 

 • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis; 

 • sazinātos ar Jums par Jūsu pieprasījumu; 

 • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku. 

KĀ JŪS VARAT PIEKĻŪT SAVIEM DATIEM, PĀRBAUDĪT TO PAREIZĪBU UN IZLABOT TOS? 

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu. 

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi Jūsu personas datiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Jūsu pieprasījuma. 

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no SQUALIO paziņojumu saņemšanas, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi events@squalio.com vai izmantojot saiti, kas ir pieejama Jums sūtītajos ziņojumos. 

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem. 

KUR VĒRSTIES JAUTĀJUMU VAI SŪDZĪBU GADĪJUMOS? 

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personas datus, kā arī sūdzību un konfliktu gadījumā lūdzam sazināties, rakstot uz: dpo@squalio.com

Sūdzību saņemšanas gadījumā, mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, un informāciju, kas pamato sūdzību. Mēs izmantosim informāciju, kuru Jūs sniegsiet, lai izskatītu Jūsu sūdzību un nosūtītu Jums atbildi, tiklīdz Jūsu sūdzība būs izskatīta. 

 SĪKDATŅU POLITIKA 

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē  www.cookiecentral.com

 KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES? 

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes (pirmās un trešās puses (partneru) sīkdatnes), lai: 

 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē; 

 • nosūtītu reklāmu, kas vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti; 

 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus; 

 • analizētu, kuras interneta vietnes lapas Jūs apmeklējat un kurus patērētāja privātuma instrumentus Jūs izmantojat. 

PERSONAS DATI UN TO NODOŠANA 

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas šeit ir aprakstīti. 

Mēs varam sniegt Jūsu datus, klientu vai uzņēmējdarbības informāciju trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, interneta vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus. 

Mēs sniegsim Jūsu datus, klientu vai uzņēmējdarbības informāciju trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām. 

KĀ KONTROLĒT SĪKDATNES? 

Jūs varat kontrolēt un/vai izdzēst sīkdatnes, ja to vēlaties. Jūs varat izdzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, kas jau ir Jūsu datorā, bet ja Jūs to darīsiet, šīs vietnes pamatfunkcijas var pilnībā nedarboties, kā arī atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties tā, kā iecerēts, un Jums var nākties manuāli pielāgot atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet vietni. 

Pirms Jūs sākat izmantot mūsu interneta vietni, mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Tādēļ šajā vietnē ir uznirstošais logs, kas informē Jūs par sīkdatņu izmantošanu, un Jums tiek lūgts akceptēt sīkdatņu izmantošanu, noklikšķinot uz "Piekrītu". Ja nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet turpināt izmantot šo vietni, tas tiek uzskatīts par Jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. 

 

Šī privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2020. gada martā. 

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon